Phú Quốc Lên Thành phố

Phú Quốc Lên Thành phố và trở thành thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam. Nếu trước trước đây bạn chỉ nghe nhắc đến huyện Đảo Phú Quốc thì kể từ ngày 1-3-2021 Phú Quốc sẽ trở thành thành phố đảo đầu tiên tại Việt Nam. Theo nghị quyết của Uỷ ban thường vụ …

Phú Quốc Lên Thành phố Read More »